Δράσε!

 

Σχέσεις / Εργασία / Στόχοι ζωής

  • Κατανόησε τη δυναμική των σχέσεων.
  • Βελτίωσε εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις.
  • Μάθε πως να παίρνεις την οπτική των άλλων.
  • Μάθε πως να δημιουργείς αυθεντικές συνδέσεις.
  • Επίλυσε συγκρούσεις σε διαφορετικά επίπεδα.
  • Υποστήριξε άλλους στην ανάπτυξη τους.
  • Εξερεύνησε τις σχέσεις ως εξελιξιακή συνεργασία.

Φαντάσου πως θα ήταν αν ο όγκος των συγκρούσεων στην καθημερινότητα σου μειωθεί δραματικά. Ένα μεγάλο μέρος παρεξηγήσεων, μπορείς να αποφευχθεί, όταν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε την οπτική των άλλων.

Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων, επικοινωνούμε μαζί τους πιο αποτεκεσματικά, πιο βαθειά, καταννοώντας και τις δικές τους αξίες, ανησυχίες και κίνητρα.

 

Pin It on Pinterest