ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα εργαστήρια, αυτή τη στιγμή.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Shaktipat Initiation 30 Οκτωβρίου

Shaktipat Initiation 30 Οκτωβρίου

Shaktipat Initiation: Ο Δρόμος της Χάριτος   Ξεκίνα το Πνευματικό σου ταξίδι και εκτόξευσε την εξέλιξη σου, με μια από τις πιο πολυπόθητες μυήσεις.   Πνευματικά οφέλη: Αφύπνιση της Kundalini. Μύηση στο Δρόμο της Χάριτος, που οδηγεί στη Φώτιση. Βίωσε τη...

Shaktipat Initiation (Ιούνιος 2020)

Shaktipat Initiation (Ιούνιος 2020)

Shaktipat Initiation: Ο Δρόμος της Χάριτος   Ξεκίνα το Πνευματικό σου ταξίδι και εκτόξευσε την εξέλιξη σου, με μια από τις πιο πολυπόθητες μυήσεις.   Πνευματικά οφέλη: Αφύπνιση της Kundalini. Μύηση στο Δρόμο της Χάριτος, που οδηγεί στη Φώτιση. Βίωσε τη...

Clean Up! 30 Μαρτίου

Clean Up! 30 Μαρτίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 16 Νοεμβρίου

Clean Up! 16 Νοεμβρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Wake Up! 22-23 Ιουνίου

Wake Up! 22-23 Ιουνίου

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Clean Up! 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Clean Up! 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Wake Up! (Iούνιος 2019)

Wake Up! (Iούνιος 2019)

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Wake Up! (Ιουνίος 2019)

Wake Up! (Ιουνίος 2019)

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Clean Up! 18 Μαίου

Clean Up! 18 Μαίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 11 Μαίου

Clean Up! 11 Μαίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 20 Απριλίου

Clean Up! 20 Απριλίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 14 Απριλίου

Clean Up! 14 Απριλίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Wake Up! 16-17 Μαρτίου

Wake Up! 16-17 Μαρτίου

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Clean Up! 9 Μαρτίου

Clean Up! 9 Μαρτίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 16 Φεβρουαρίου

Clean Up! 16 Φεβρουαρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Wake Up!

Wake Up!

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Wake Up! 10-11 Φεβρουαρίου

Wake Up! 10-11 Φεβρουαρίου

WAKE UP! Διήμερο εργαστήρι φώτισης Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Ένας και μοναδικός! Το βίωμα της Φώτισης, του μη-δυισμού, της άμεσης εμπειρίας της Αλήθειας. Τη συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού και της σχέσης Θεού, Σύμπαντος και...

Clean Up! 19 Ιανουαρίου

Clean Up! 19 Ιανουαρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 1 Δεκεμβρίου

Clean Up! 1 Δεκεμβρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 3 Νοεμβρίου

Clean Up! 3 Νοεμβρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 29 Σεπτεμβρίου

Clean Up! 29 Σεπτεμβρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 23 Ιουνίου

Clean Up! 23 Ιουνίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 24 Μαρτίου

Clean Up! 24 Μαρτίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Clean Up! 26 Ιανουαρίου

Clean Up! 26 Ιανουαρίου

CLEAN UP!  Trandimensional Breathing Μια ξεχωριστή εργασία με την αναπνοή. Εισηγητής: Τάσος Νάκης Ποιος είναι ο σκοπός του εργαστηρίου; Μέσα από αυτή την ομαδική εργασία, ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο, να τον ανακαλύψει ο ίδιος μέσα από τη...

Wake Up! Clean Up! Grow Up! (Ιούνιος 2017)

Wake Up! Clean Up! Grow Up! (Ιούνιος 2017)

Wake Up! Clean Up! Grow Up!   To S I Process και ο Τάσος Νάκης, σας προσκαλούν σε τρία διήμερα εργαστήρια που θα αλλάξουν την προσωπικότητα σας, τη ζωή σας και τον κόσμο σας, για πάντα! Θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου; Να βελτιώσεις τις σχέσεις σου; Να βοηθήσεις...

TI ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ TRANDIMENSIONAL BREATHING

 

Το Trandimensional Breathing, ήταν  μια συγκλονιστική εμπειρία. Είχα είκοσι χρόνια να «απλώσω» την σπονδυλική μου στήλη (εξαιτίας μιας κυφοσχωλίωσης)… και βίωσα το θαύμα: Επί μία ώρα κατά την διάρκεια του workshop, όχι μόνον ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα αλλά η σπονδυλική μου στήλη παλλόταν, απλωνόταν, ένοιωθα να κινείται αυτόνομα. Ήχοι, χρώματα, πρωτόγνωρες αισθήσεις, άλλες διαστάσεις πραγματικότητας, η ενέργεια που έρρεε με δύναμη στον κύκλο σαν φωτιά τόσο δυνατή,  που στην αρχή με τρόμαξε, έκαναν αυτό το εργαστήρι να είναι η μοναδική, υπερβατική θα μπορούσα να πω εμπειρία που βίωσα μέσα στα τριάντα χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο της εσωτερικής

Πόπη Χαραλαμπίδου

Πως να χωρέσει σε λίγες γραμμές η εμπειρία του transdimensional breathing? Το μόνο σίγουρο είναι, πως δεν επιστρέφουν ποτέ ξανά, άσχημα συναισθήματα, κακές σκέψεις και γενικά δυσάρεστες αισθήσεις. Νοιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα, έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και η διάθεσή μου είναι εξαιρετική! Ευχαριστώ για όλα Τάσο!!!

Χρυσή Κωνσταντάτου

Παρόλο που είναι αδύνατο να το περιγράψω μέσα από λόγια θα προσπαθήσω να περιγράψω με μια έκφραση… «Τα πάντα». Το Transdimensional breahting σε βάζει σε μια έκσταση που καθαρίζεις όλα σου τα προβλήματα, νιώθεις τη φύση της αλήθειας και κάνεις εγκατάσταση στον εαυτό σου το σπόρο της εσωτερικής σου αλλαγής.

Κώστας Μάγκος

Η εμπειρία του Transdimensional Breathing ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Κάνω πολλά χρόνια yoga και είμαι εξοικειωμένος με τη σημασία και τα αποτελέσματα αρκετών τεχνικών αναπνοής (pranayama). Παρ’ όλα αυτά το Transdimensional Breathing ήταν πολύ δυνατό. Κάποιες στιγμές ένοιωσα μία πολύ δυνατή ενέργεια να με διαπερνάει και το σώμα μου να πάλλεται. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Επιπλέον ο Τάσος είναι χαρισματικός και ενδιαφέρεται πραγματικά να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Στέφανος Πετρόχειλος

«Πρόσφατα είχα την τύχη να παρακολουθήσω το εργαστήρι Transimensional Breathing. Η εμπειρία ήταν μοναδική. Ένιωσα για πρώτη φορά ζωντανό κάθε σημείο του σώματος μου. Υπήρχε απίστευτη ενέργεια για 50 λεπτά και ένιωθα σαν ένας μαγνήτης, πλέον κολλημένος στο πάτωμα. Το φοβερό ήταν ότι από τη μία το σώμα μου βρισκόταν στο πάτωμα, ενώ το συναίσθημα ήταν ένα επίπεδο πιο πάνω και η σκέψη ακόμα πιο ψηλά. Με λίγα λόγια ένιωθα πραγματικά χωρισμένη σε 3 διαστάσεις».

Νικόλ Ράφα

Transdimensional Breathing

Αριάδνη Παγκράτη

Αναπνοή, μια τόσο αυτόματη, σταθερή σε ρυθμό και δεδομένη  λειτουργία του σώματος άμεσα συνδεδεμένη με την ζωή…..κ όμως με μια μικρή αλλαγή στον ρυθμό της μπορεί να αλλάξει όλες τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος…

Τατιάνα Ρίζου

TI ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ WAKE UP!

“Ξεκινώντας από μια απλή περιέργεια κατέληξε σε μια εμπειρία ζωής που δεν περιγράφεται με λόγια…”
Τατιάνα Ρίζου

“Being in search for inner peace, and enlightenment for almost 15 years, I can definitely say that this is the most direct and quickest way for one to reach his own core and understand his deepest nature”.
Christos Zikas

 

“A very deep place where your mind suddenly stops and you feel like being everywhere”.

Walter Singer

Jason Johnson

 

“Δίχως σκέψεις, δίχως συναισθήματα, το απόλυτο ΚΕΝΟ!!!! Το απόλυτο ΤΙΠΟΤΑ!!!”
Κέλλυ Κουλουμούνδρα

“Ένα θαυμάσιο σεμινάριο. Μια ξεχωριστή στιγμή. Όλη η Λανγκαβάρα Σούτρα σε μια μοναδική εμπειρία. Μπράβο Τάσο!”
Νεκτάριος Πανόπουλος

“Αν και λίγο επιφυλακτικός στην αρχή, βίωσα την πιο «μαγική» εμπειρία της ζωής μου, που δυστυχώς δεν αποτυπώνεται με λέξεις.
Γιώργος Λαμπρούσης

“After a few weeks, i still feel very relaxed, like my brain is still on good vacation”.

Stephania Papadopoulos

Δεν μπορώ να το εκφράσω καλύτερα αυτή την στιγμή ακόμη και η λέξη φως είναι μικρή

Βίωμα θα το πω Βίωσα ποια είμαι. Βίωσα τον Θεό που Είμαι!


Κατερίνα Θαλασσά

Κατερίνα - Αθήνα

Τάσος Νάκης

Ο Τάσος εργάζεται καθημερινά, προσφέροντας στους ανθρώπους, βοηθώντας τους να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα τους, πνευματικής, συναισθηματικής ή υλικής φύσης.

Για να το κάνει αυτό, το οποίο αγαπά αληθινά, άφησε μια επιτυχημένη καριέρα ως ποινικολόγος.

Αυτό που απολαμβάνει περισσότερο, είναι να βοηθά τους ανθρώπους  να Συνειδητοποιήσουν την Αληθή Φύση τους, ενόσω ζουν πλήρως ενταγμένοι στην καθημερινότητα.

Μετά τη Συνειδητοποίηση της Αληθούς Φύσης του, κατανόησε πως αυτή είναι η πολυτιμότερη και ευγενέστερη επιδίωξη που μπορεί να έχει κανείς.

Πιστεύει πως η ριζική αιτία κάθε προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, ως άτομα και κατά συνέπεια ως συλλογικότητα,  είναι η ψευδαισθητική αίσθηση διαχωρισμού, που μας δίνει την εμπειρία ότι είμαστε ξεχωριστές οντότητες, αποκομμένοι και αποξενωμένοι από τον εαυτό μας, τον κόσμο και τους άλλους.

Πιστεύει, επίσης, πως η αποκατάσταση αυτής της παρεξήγησης, είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσουν οι άνθρωποι με αληθινή Σοφία, τέλεια Ευτυχία και ακλόνητη Ειρήνη, κάτι που αποτελεί τόσο το ζενίθ της ανθρώπινης εμπειρίας, όσο και το κληρονομικό μας δικαίωμα. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο της Γνώσης, της Συνειδητοποίησης του Ποιος και Τι κανείς είναι.

Αν και έχει υπάρξει ενεργό μέλος και είναι κάτοχος κληρονομικής διαδοχής διαφόρων Πνευματικών και Μυητικών παραδόσεων της Ανατολής και της Δύσης, προτιμά να ενεργεί με γνώμονα την απλότητα και τον αυθορμητισμό, λειτουργώντας ως ζώσα Παράδοση, αντί να περιορίζεται σε οποιοδήποτε είδους δόγμα ή πλαίσιο.

Ζει μια οικογενειακή ζωή, άλλες φορές συνηθισμένη και άλλες ασυνήθιστη, μιας και δε βλέπει άλλο τρόπο από το να ζει και να γιορτάζει με ό,τι συμβαίνει.

ΕπικοινωνΙα

E-mail: tasosioagr@hotmail.com

Τηλέφωνο: +30 6947 89 16 27

 

5 + 1 =

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Learn first about events

Get early bird offers

Pin It on Pinterest